Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Respect voor mens en dier is waarvoor het logo van Schils en de VanDrie Group staat; dit is ook het uitgangspunt van onze kernactiviteiten en dit is een belangrijk onderdeel van onze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen strategie. Verantwoordelijkheid willen dragen voor verscheidene maatschappelijke problemen zoals het milieu en arbeidsomstandigheden. Een balans vinden tussen de 3P’s: People (talent), Planet (grondstoffen) en Profit (gezonde winst), staat hierbij centraal.

Consumenten zijn kritischer op productieprocessen en de herkomst van schaarse grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van melkpoeder. Het is voor Schils belangrijk om oog te hebben voor omgeving & milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en medewerkers.

Omgeving & milieu 

Naarmate de situatie rondom de opwarming van de aarde en de schaarste van grondstoffen achteruit gaat is het belangrijk dat een bedrijf zoals Schils haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houdt.

Door verbranding van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkolen komt er CO2 in de lucht. Dit is een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect, dat zorgt voor opwarming van de aarde; een stijging van de zeespiegel, droogte, extreem weer en ontwrichting van onze ecosystemen.

Meer dan 20 miljoen hectare land is bedekt met palmolieplantages. Om palmolie te kunnen produceren moeten regenwouden en oerbossen gekapt worden, veengronden ontruimd worden en moeten lokale gemeenschappen hun land inleveren.

Daarom zorgt de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dat RSPO-gecertificeerde palmolie wordt geproduceerd volgens hun certificeringsstandaard. De certificeringsstandaard voor duurzame palmolie helpt de natuur en mensen te beschermen; het zorgt voor eerlijke arbeidsomstandigheden, het land en de rechten van de lokale bevolking worden beschermd, beschermt oerbossen en wilde dieren op plantages, de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd en industriële vervuiling wordt verminderd.

Voor de Nederlandse productie en afzet, alsmede de Duitse afzet en enkele klantgerichte eisen kopen we tracerings-certificaten conform de richtlijnen van het Nevedi-Convenant Duurzame Palmolie in Nederland. Deze tracerings-certificaten kopen we van een producent die deze palm en palm afgeleide producten heeft geproduceerd volgens de RSPO principes en criteria. 

De schaarste van grondstoffen zorgt ervoor dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met het gebruik van grondstoffen en dat onze grondstoffen niet meer geïmporteerd worden maar zo veel mogelijk binnen Europa geproduceerd worden. Dit laatste is iets dat wij stimuleren door onze grondstoffen zo veel mogelijk uit de directe omgeving te halen. Het grootste aandeel van onze grondstoffen wordt uit Europa afgenomen.

Verder is de soja die we gebruiken duurzaam geproduceerd. Wij kopen soja in volgens het Nevedi Convenant Duurzame Soja. Intensieve Sojateelt heeft negatieve gevolgen, zoals aantasting van natuur, schending van landrechten van de lokale bevolking en overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het Nevedi Convenant Duurzame Soja is lid van de Round Table on Responsible Soy (RTRS), dat een verantwoorde productie, verwerking en handel van soja op mondiaal niveau bevordert.

Dieren, planten en mensen kunnen niet zonder fosfaat. Fosfaat maakt onderdeel uit  van de door ons geproduceerde voeders. Omdat de voorraad aan makkelijk winbare fosfaat eindig is en fosfaat niet vervangbaar is door een andere hulpbron, is het belangrijk dat fosfaat efficiënt gebruikt wordt. In 2016 heeft de VanDrie Group, inclusief Schils BV, daarom het fosfaatgehalte in haar voeders verlaagd. Dit heeft geleid tot een fosfaatreductie van 7%.

Verantwoord antibioticagebruik  

Antibiotica worden in de veeteelt gebruikt om bacteriële infecties te genezen. Het gebruik van antibiotica is een huidig probleem in de veeteelt industrie. Om de verdere ontwikkeling van resistentie van bacteria tegen antibiotica te voorkomen is het belangrijk dat het gebruik van antibiotica nog verder verminderd wordt.  Dit om te voorkomen dat bepaalde geneesmiddelen niet meer gebruikt kunnen worden bij mensen omdat bepaalde bacteria resistent zijn geworden tegen antibiotica. In 2017 daalde het gebruik met 58% ten opzichte van 2007.

Het voeren van melkvervangers in plaats van koemelk is een veilige volgende stap om er zeker van te zijn dat kalveren melk ontvangen die vrij is van antibiotica en ziektes als paratuberculose.

Verder stimuleren wij verantwoord antibioticagebruik door middel van het aanbieden van een assortiment aan gezondheid ondersteunende producten en concepten. Om het gebruik van antibiotica tegen te gaan bieden wij producten aan die ondersteunen bij het voorkomen van o.a. diarree en luchtwegproblemen.

Biologische producten 

Naarmate de vraag naar biologisch producten stijgt, stijgt ook de vraag naar biologische diervoeding. Vooral sinds de EU-wetgeving voorschrijft dat biologische veehouders 100% biologisch moeten voeren. Wij bieden onze klanten daarom de melkpoeders Eurolac Bio en Novilam Bio aan. Beide producten voldoen aan de strenge eisen van de Europese Unie en zijn SKAL Bio gecertificeerd. In ieder EU land houdt een onafhankelijke organisatie, in opdracht van de overheid, toezicht op de productie. In Nederland is deze organisatie Skal Biocontrole. 

ISO 14001 certificaat

Wij zijn een ISO 14001 gecertificeerd bedrijf voor onze activiteiten betreffende ontwikkeling, productie en transport van melkvervangers voor jong vee. Dit wil zeggen dat wij een milieuzorgsysteem bezitten dat de milieurisico’s die de ontwikkeling, productie en transport van onze melkvervangers met zich meebrengen, beheerst en indien mogelijk vermindert.

Ecologische relatiegeschenken

Een ander onderdeel van ons MVO-beleid, zijn onze relatiegeschenken. Hierbij kan men denken aan katoenen fairtrade tassen, herbruikare drinkflessen en herbruikbare boodschappentassen. Daarnaast maken wij bij de selectie van ons assortiment de bewuste keuze voor producten die lang gebruikt kunnen worden.

Medewerkers

Om de kwaliteit van onze medewerkers te kunnen waarborgen, bieden wij doorlopend trainingen aan op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en veilig werken. De Safety Guard Academy is online beschikbaar voor medewerkers; medewerkers kunnen taalcursussen, kwaliteitsopleidingen, en EHBO- en BHV-cursussen volgen. 

We streven naar een veilige werkomgeving met gezonde, vakvaardige medewerkers die zich thuisvoelen binnen onze organisatie.

We hebben oog voor omgeving & milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en medewerkers.

We kijken verder dan de dag van morgen. 

 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding